Werkwoordelijk gezegde

Het werkwoordelijk gezegde (WG) bestaat altijd uit een persoonsvorm (PV) + alle andere werkwoorden (voltooid deelwoord of infinitief (hele werkwoord)) in de zin.Werkwoorden zijn die woorden, waarvan je altijd een PV kan maken.
Daarnaast behoren ook de volgende gevallen tot het werkwoordelijk gezegde:
* Te + infinitief, als de PV een vorm is van zitten, liggen, staan, lopen, hangen.
* Werkwoordelijke uitdrukkingen, met een duidelijk figuurlijke betekenis.
* Scheidbaar samengestelde werkwoorden, zoals afbreken, opeten, uitrekenen enz,
* Wederkerende voornaamwoorden, niet vervangbaar door een ander woord
Op www.dedigitaledocent.net vind je ook extra uitleg voor Engels, Duits, Frans, wiskunde, scheikunde, natuurkunde enz.
Video Rating: / 5


Hoe Zoek Je Het Werkwoordelijk Gezegde


Lees meer over Hoe zoek je het werkwoordelijk gezegde


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login