REPO: Tientallen mensen zoeken naar Remon Bruinsma

Op ferskate plakken yn en om Ljouwert wurdt sneon wer socht om de fermiste Remon Bruinsma. Bruinsma fan De Westereen wurdt al trije wiken fermist.

Omrop Fryslân is ek te finen op:
Site: http://www.omropfryslan.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/OmropFryslan/
Twitter: https://twitter.com/omropfryslan
Twitter nijs: https://twitter.com/OmropNijs
Twitter NL: https://twitter.com/OmropFryslanNL
Instagram: https://www.instagram.com/omropfryslan
Video Rating: / 5


Hoe Zoek Je Mensen Op Twitter


Lees meer over Hoe zoek je mensen op twitter


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login