NOS Nieuwsuur over de opmars van de batterij…

Quick scan: [0:19][0:52][1:45][2:17][3:12][3:42][4:16][5:07]

In een drieluik
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2185101-twee-eeuwen-na-zijn-uitvinding-is-de-batterij-belangrijker-dan-ooit.html
beschrijven Lieke Kwant en Marijn Duintjer Tebbens
hoe batterijen een steeds belangrijkere rol gaan spelen
bij de winning van stroom uit zon en wind.

Opgepast als onze media groene energie projecten aanprijzen!
Maar al te vaak wordt er flink schoongerekend…

¶ ZOE Z40-batterij. [0:18][1:44][5:04] Volgens het CBS rijden onze 1.3 mln diesels ong. 24000 km/jaar.
Per week wordt dat gem. 460 km.
Rijdend in een Renault Mégane Estate dCi 110 Eco2 Zen goed voor
3.4 L/100 km x 2.6 kg CO2/L = 88 g CO2/km buiten de bebouwde kom.

In de focus de Renault Zoe ZE40 R90.
Met 0.14 kWh/km en 80% van de 41 kWh accu
is 0.80 x 41 / 0.14 = 235 km buiten de stad te overbruggen.

Met 82% rendement bij het laden (TU Graz) en 0.53 kg CO2/kWh
wordt de uitstoot 1.22 x 0.14 x 0.53 = 91 g CO2/km.

Deze uitstoot valt weg in Lombok – Utrecht waar
een aantal ZOEs via zonnepanelen worden bijgeladen.

Blijft ook hier de footprint van de accu.
Volgens IVL Zweden 41 kWh x 175 kg CO2/kWh = 7175 kg CO2!
https://drive.google.com/open?id=0B2cigPSJbRl5Zkh6bjFvY3ZRcFE
De diesel evenaart dit na 7175 kg CO2 / 88 g CO2/km = 81500 km.

Tenslotte de kosten buiten de bebouwde kom:
de Mégane Estate diesel 3.4 x 1.16 = 3.9 €ct/km
de ZOE ZE40 R90 elektro 1.22 x 25 x 0.14 = 4.3 €ct/km.

¶ ECOmulti-batterij [2:16][3:09] Onbegrijpelijk dat sommige eigenaren van zonnepanelen
over gaan tot aanschaf van een dure huis-batterij.
Een vergelijk leert dat een riante salderingsregeling
http://home.kpn.nl/alchemilab/energie/2014_voordeel_zonnepanelen.htm
de stroomprijs van 25 naar 11 €ct/kWh kan verlagen (2014).
Met een ECOmulti wordt de prijs 17 €ct/kWh.

In kamerstuk 31239-263 van 12 juli 2017
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31239-263.html
de plannen voor een nieuwe regeling na 2022.

Drie maanden later, in het regeerakkoord,
“De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuw regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.”

Volgens het PBL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-822106.pdf#page=14
leidt de regeling tot circa 4 PJ (1.1 TWh) minder hernieuwbare elektriciteit,
en tot een emissietoename van circa 0,4 Mt CO2. (0.364 kg/kWh)

¶ BMW i3-batterij [0:52][4:16] Met de Duitse vollasturen voor onshore windparken in 2016
wordt de stroomopbrengst voor windpark Zeewolde
122.4 MW x 1422 h = 174 GWh, met 3500 kWh/huis toereikend voor
174 GWh / 3500 kWh = ong 50.000 huishoudens.

In de 88 reeds geplaatste BMW i3-batterijen (12 MWh) is plaats
voor ong. 3 MWh / (122.4 MW x 0.16) = 10 min. windstroom.

Kortom, dit accupak dient uitsluitend om de stabiliteit
van ons net op peil te houden.

Grootschalige opslag kan alleen met P2G (E.ON: 230 Nm3 H2/h).

https://www.now-gmbh.de/content/1-aktuelles/1-presse/20150608-vollversammlung-statusseminar-brennstoffzelle/schoof_windgashamburg.pdf


Helaas werken deze systemen te langzaam om een dreigende overproductie
op te vangen. Enige optie: export of stilleggen van de windturbines.

In 2016 ontstonden zo bij onze oosterburen
redispatchkosten van ong. 1 mrd €.

https://www.oeko.de/oekodoc/2596/2016-604-de.pdf


Video Rating: / 5


Hoe Zoek Je Kamerstukken


Lees meer over Hoe zoek je kamerstukken


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login