De eerste put : Leer Nederlands met ondertitels – Verhaal voor kinderen en volwassenen

Hoe Zoek Ik Ondertitels

► Buy the book in English on Amazon(US): Paperback and Kindle: https://amzn.to/2UZnU0q Amazon(India): Paperback: https://amzn.to/2JoaLdY Kindle: https://amzn.to/2H1vpxJ
_____________________________________________________________________________________
A warrior sets out in search of water to save his kingdom from drought. He brings home what they think is a ‘water-seed’.

De eerste put
opnieuw verteld door Bookbox
Er was eens een klein koninkrijk
dat rond een meer lag.
Tijdens een heel hete zomer,
regende het niet
en het meer droogde op.
De mensen werden bezorgd
en gingen naar de Koning.
“Het heeft al
zo lang niet geregend.
Onze velden zijn helemaal
opgedroogd!”
zeiden de boeren.
“We kunnen geen
vis meer vangen.
Hoe moeten we dan
geld verdienen?”
vroegen de vissers.
“O Goede Koning,
red ons van de ondergang,”
drongen de vrouwen aan
en de kinderen huilden
van de dorst.
De Koning zond zijn
vier generaals
naar alle windstreken uit
om naar water te zoeken.
De eerste generaal
ging naar het oosten,
naar de zonsopgang,
de tweede naar het zuiden,
naar stof en hitte,
de derde ging
naar het westen,
waar de zon ondergaat,
en de vierde
volgde de poolster.
Ze zochten dag en nacht,
nacht en dag,
hoog en laag
ze zochten overal,
maar vonden geen water.
Drie van de generaals
kwamen terug
met lege handen.
Maar de generaal die naar het
noorden was gegaan,
vastbesloten zijn
Koning niet teleur te stellen,
bereikte eindelijk
een koel bergdorp.
Terwijl hij aan de voet van de
berg zat uit te rusten,
kwam er een
oud vrouwtje langs
dat naast hem ging zitten.
De generaal
wees naar de horizon
en zei:
“Ik kom uit een mooi
koninkrijk,
waar het een heel jaar
lang niet heeft geregend.
Kunt u mij misschien helpen
water te vinden?”
Het vrouwtje gaf de generaal
een teken met haar mee te gaan,
de berg op,
en daar gingen ze
een grot binnen.
“In ons land
hebben we ook geen water,”
zei ze.
En toen wees ze op de
ijspegels in de grot,
en zei,
“Wij noemen dit ijs.
Neem er wat van mee,
dan zal je koninkrijk
nooit meer dorst lijden.”
De generaal brak een
enorm stuk af,
laadde het op zijn wagen
en ging snel terug naar huis.
Tegen de tijd dat hij het
hof van de koning bereikte,
was er van de enorme
ijspegel nog maar een
klein brokje ijs over.
Niemand aan het hof had
ooit ijs gezien,
dus iedereen keek ernaar,
vol ontzag!
“O, dit moet
een waterzaadje zijn,”
riep een van de
ministers plotseling.
De Koning gaf het bevel het
“waterzaadje”
meteen te zaaien.
Terwijl de boeren een gat
aan het graven waren,
werd het brokje ijs
kleiner en kleiner.
Snel legden ze
het zaadje in het gat,
maar voordat ze het met
aarde konden bedekken,
was het verdwenen.
De boeren waren ten
einde raad.
Ze groeven en groeven in de
aarde tot diep in de nacht,
op zoek naar het
mysterieuze zaadje.
Toen het dag werd
vond de Koning de boeren
diep in slaap
rond een diep gat
in de grond.
Nieuwsgierig
keek hij in het gat
en riep toen in grote verbazing:
“Wakker worden,
brave mensen,
het waterzaadje is uitgekomen!
Er zit water in het gat!”
En zo was de
eerste waterput ontstaan.

Illustrations: Emanuele Scanziani
Music: Holger Jetter
Animation: Alfrin Multimedia
Translation: Annemarie Bakker
Narration: Mauna Vander Vlugt

FREE Apps for iPads & iPhones: http://www.bookbox.com/ios
FREE Apps for Android phones & tablets: http://www.bookbox.com/android
Many more stories, languages & multiple subtitle options: http://www.bookbox.com

#BookBox #BookBoxDutch #Learn2Read

Video Rating: / 5


Lees meer over Hoe zoek ik ondertitels


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login