Notaris West 16 augustus 2013 Testament en erfrecht

Testament en erfrecht

In dit vraaggesprek in de studio van TV-West Suriname Nickerie, is Mr. Radjen Soerdjbalie notaris in Suriname aan het woord. In deze aflevering word gesproken over het erfrecht in het bijzonder het testament, de heer Just Vriesde is de host.

Overlijdt iemand zonder dat hij een testament heeft gemaakt, dan regelt de wet de verdeling van de erfenis. In de eerste instantie erven de overblijvende echtgenoot en de kinderen. Maar als die er niet zijn, vererft de nalatenschap. Er zijn vier groepen erfgenamen.

Kinderen, man en vrouw
Groep 1: langstlevende echtgenoot en kinderen.
Als één van de kinderen al is overleden dan erven in zijn plaats diens kinderen. De wet noemt dit plaatsvervulling. Als er geen nabestaanden zijn in groep 1 komt de volgende groep aan de beurt.

Wie verandering wil brengen in deze wettelijke bepaling kan dat doen per testament. In tegenstelling tot de kinderen heeft de man of vrouw geen recht op een legitieme portie. Je kunt je man of vrouw geheel onterven.
Kinderen kunnen nooit helemaal onterfd worden. Zij hebben altijd recht op hun legitieme (minimale) portie. Ook kleinkinderen die door plaatsvervulling erfgenaam zijn geworden kunnen niet worden onterfd, ook die hebben legitieme rechten.

Vader, moeder, zus, broer
Groep 2: ouders, broers en zusters.
Ieder erft een gelijk deel, met dien verstande dat iedere ouder altijd recht heeft op minstens ¼ van de nalatenschap.
Plaatsvervulling komt ook hier voor. Is er bijvoorbeeld al een broer overleden, dan delen diens kinderen ( neven en nichten dus) zijn erfenis.
Zijn er in groep 2 ook geen erfgenamen te vinden dan volgt groep 3.

Per testament kun je naar willekeur broers en zusters onterven, ook allemaal, hoe je maar wilt. Zij hebben geen legitieme portie. Ouders kun je dus nooit volledig onterven. ( Hun legitieme is de helft van hun wettelijk erfdeel.)

Opa, oma
Groep 3: grootouders en overgrootouders.
In de eerste instantie komen nu de grootouders aan de beurt. De nalatenschap wordt dan in twee delen gesplits. Een deel voor de familie aan de moeders kant en een deel voor de familie aan de vaders kant. Zijn ook in deze groep geen erfgenamen te vinden dan komt tenslotte de laatste groep aan de beurt.

Is er een testament dan kunnen grootouders en eventuele overgrootouders daarin toch niet helemaal onterfd worden. Ook hier is namelijk sprake van een legitieme portie, die de helft van het wettelijk erfdeel bedraagt.

Neven, nichten
Groep 4: bloedverwanten in de zijlijn (tot in de zedse graad). We moeten hier denken aan neven, nichten, achterneven en achternichten. En mochten die reeds zijn overleden dan komen hun kinderen ook nog weleens in aanmerking voor de erfenis.

Mochten er in deze laatste categorie ook geen nabestaanden te vinden zijn, dan vervalt de erfenis aan de staat.
Dat komt overigens vrijwel nooit voor. Want iemand die weet dat hij zo weinig familie heeft zal er hoogstwaarschijnlijk wel voor zorgen dat hij per testament iemand (of een instelling) als erfgenaam heeft aangewezen.

Testament
In een testament kunt u (gedeeltelijk) afwijken van de bepalingen van het wettelijk erfrecht en zelf erfgenamen aanwijzen. Ook kunt u er wensen omtrent uw uitvaart in vastleggen. Na een overlijden word altijd geïnformeerd naar het bestaan van een testament; uw wens komt dus vanzelf boven water. Het testament moet echter wel snel voorhanden zijn, willen de hierin opgenomen aanwijzingen met betrekking tot de uitvaart kunnen worden opgevolgd. Voor het opstellen van een testament moet u altijd een notaris in de arm nemen.

Veel kijkplezier

Tv. West

Voor nadere vragen emailen naar notsoerdjbalie@hotmail.com


Hoe Weet Ik Of Er Een Testament Is


Lees meer over Hoe weet ik of er een testament is


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login