Kwadraat:Hoogbegaafdheid in het onderwijs

Zes schoolbesturen in Drenthe en Overijssel hebben gezamenlijk het kwadraatprogramma ontwikkeld.Kwadraat staat voor: Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, het liefst op de eigen school, maar als dat niet lukt op een speciale afdeling. Het kwadraatprogramma heeft vier aspecten.
1. Basiskennis op elke deelnemende scholen m.b.t. hoogbegaafdheid. 2. Verdiepende programma’s voor deze leerlingen zoals plusgroepen, kwadraat junior voor leerlingen in groep 1 en 2, verbredingsgroepen, programma’s in samenwerking met het VO
3. Een scholingsprogramma voor leerkrachten en directies.
4. Een speciale afdeling voor hoogbegaafde leerlingen waarop deze leerlingen full time onderwijs krijgen met ontwikkelingsgelijken. Meer info: www.kwadraatonderwijs.nl


Hoe Weet Je Kind Hoogbegaafd


Lees meer over Hoe weet je kind hoogbegaafd


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login