Het bestaan van God. (atheist editie).

Hoe Weet Je Dat God Bestaat

Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt God; Hij is de Almachtige, de Alwijze.

[57:2] Van Hem is het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij doet sterven en leven en Hij heeft macht over alle dingen.

[57:3] Hij is de Eerste en de Laatste, de Zich Manifesterende en de Verborgene, en Hij heeft kennis van alle dingen.

[57:4] Hij is het Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij zich op de Troon neder. Hij weet wat de aarde ingaat en wat er uit voortkomt, en wat van de hemelen nederkomt en wat er naar toe opstijgt. Hij is met u waar gij ook zijn moogt, want God ziet alles wat gij doet.

[57:5] Van Hem is het koninkrijk der hemelen en der aarde en naar God worden alle dingen teruggebracht.

[57:6] Hij laat de nacht in de dag overgaan en de dag in de nacht: en Hij is de Kenner van het innerlijk.

[57:7] Gelooft in God en Zijn boodschapper en geeft weg van datgene waarvan Hij u erfgenamen heeft gemaakt. En zij onder u die geloven en besteden (als weldaad) zullen een grote beloning ontvangen.

[57:8] Wat scheelt u dat gij niet in God gelooft, terwijl de boodschapper u roept om in uw Heer te geloven en Hij een verbond met u heeft gesloten, indien gij gelovig zijt?

Video Rating: / 5


Lees meer over Hoe weet je dat god bestaat


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login