Pleidooi Robert Derks herstel Bomenwal rond Houten

Pleidooi voor herstel bomenwal rond Houten

Robert Derks, de bedenker van Houten, maakt zich zorgen dat de ontwerpprincipes die aan Houten ten grondslag liggen worden verkwanseld. Daarmee verliest Houten volgens Derks een deel van haar identiteit. De eerste tekenen van afbrokkeling worden zichtbaar als je langs over de rondweg rijdt. De statige bomenrij, die Houten markeerde in het landschap, is nagenoeg geheel verdwenen. Derks heeft de gemeente Houten opgeroepen actie te ondernemen. “Er moeten nieuwe, gezonde bomen worden teruggeplaatst om het markante beeld van Houten te behouden”.

Henk van Scherpenzeel van Boom Toaal Zorg BV, expert op gebied van bomen, geeft aan dat de kastanjebomen rond de Rondweg van Houten ziek zijn en allemaal afsterven. “Het betreft een bacterieaantasting. Er is geen kruit tegen gewassen. einde oefening voor die bomen”. Van de 3500 bomen is inmiddels meer dan de helft gerooid.
Bij het ontwerpen van de gemeente Houten, zoals we die nu kennen, zijn vier belangrijke en samenhangende ontwerpprincipes consequent doorgevoerd: een Centrale groenzone, een fietsstructuur, die als een spinnenweb naar de scholen en het centrum leidt, de voorzieningenstructuur (ligging van scholen, winkels etc) en het autoverkeersysteem met een rondweg (geluidswal, poorten, markering aan buitenkant).

Robert Derks, die Houten letterlijk op de kaart heeft gezet is trots op het resultaat: “Inmiddels is Houten een ikoon voor de ruimtelijke ordening. Uit alle windstreken en van ver over de landsgrens is belangstelling voor de stedenbouwkundige en planologische opzet van Houten. Houten scoort hoog in vele lijstjes. Bewoners hebben het naar hun zin. Om deze populariteit in stand te houden is het belangrijk dat de ontwerpprincipes overeind blijven”. Destijds formuleerden ontwerpteam en gemeentebestuur het als volgt: “Het nieuwe Houten zal oprijzen uit het landschap omgeven door een wal met ringweg en omzoomd met een majestueuze boomrij die haar identiteit onderstreept”.

Mariette Claringbould van TLU landschapsarchitecten, een van de adviseurs van gemeente Houten: “Als je het nu laat gaan is er een serieuze afbrokkeling aan de hand van het oorspronkelijke beeld van Houten. Dat zou heel jammer zijn.” Vooral in Houten Noord was bij de inprikkers de kastanjeberm consequent verbreed. Dit gaf een visuele beschutting op plekken waar de binnenste (geluids-)wal werd onderbroken om de auto’s toegang te geven.

Als oplossing wordt door Henk van Scherpenzeel aangevoerd het terugplaatsen van andere soorten bomen, met een bepaalde diversiteit. Dit hoeft volgens van Scherpenzeel niet meer in een dubbele rij. Ook kunnen de bomen verder uit elkaar staan. Dat is niet alleen gunstig voor de kosten. “Door de bomen meer ruimte geven krijgen ze op termijn grotere kroonvolumes. Ook krijg je minder doodhoutvorming van binnen, waardoor er takken afvallen, al of niet op de weg.” Claringbould vult aan dat een bomenrij om de Rondweg ook van ecologische en milieuwaarde is: “De rij bomen helpt vogels en vleermuizen en speelt een rol bij de opvang van het fijnstof dat auto’s op de Rondweg produceren”.

Herman Geerders, verantwoordelijk wethouder in deze zaak van de gemeente Houten, begrijpt de zorg van Robert Derks. Ook erkent hij de stedenbouwkundige waarde van de bomenrij aan de Rondweg: “in die zin is het ook wel belangrijk voor de gemeente Houten om hier een oplossing voor te zoeken. En daar zijn we ook hard mee bezig”. De gemeente onderzoekt deze zomer op welke manier nieuwe bomen kunnen worden aangeplant. Daarbij wordt gedacht aan een fasegewijze herbeplanting. Het is immers een kostbare zaak om een paar duizend bomen te laten planten en de gemeente zit financieel in zwaar weer. De eerste fase start dit najaar en wordt betaald door Rijkswaterstaat. Er zijn namelijk langs het Amsterdamrijnkanaal 450 bomen gerooid waarvoor een compensatieregeling bestaat. Daarnaast vermeldt Geerdes dat vanuit Kazachstan belangstelling is om de oude, nog niet besmette bomen te kopen. Het klimaat daar zou gunstiger zijn, waardoor de bomen minder besmettingsgevaar lopen. Geerdes: “we krijgen daar weer meer kleinere bomen voor terug om op onze Rondwegwal te zetten. Op die manier proberen we toch met beperkte financiële middelen de stedenbouwkundige uitgangspunten weer in ere te herstellen.”

Video Rating: / 5


Hoe Laat Ik Een Boom Afsterven


Lees meer over Hoe laat ik een boom afsterven


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login