De 7 belangrijkste tips om het Vasten en Ramadansbeloning te bereiken

Wat is de reden dat het vasten ons is voorgeschreven?

Tussen de regels van het vasten zijn:
1 – Vasten is een manier om ons te doen waarderen wat we hebben en het opgeven van genietingen. Want vasten betekent het opgeven van eten, drinken en gemeenschap, welke tot de grootste genietingen behoren. Door ze op te geven voor een korte tijd, leren we hun waarde te waarderen. Omdat de gunsten van Allah niet altijd zichtbaar zijn, maar wanneer je van ze weggehouden wordt of wegblijft ervan, dan zal je ze beginnen te herkennen en dus motiveert het je om dankbaar te zijn voor deze gunsten (alhamdoelillah).

2 – Vasten is een manier om haram zaken op te geven, want als een persoon in staat is om datgene dat halal is voor hem op te geven, om het Welbehagen van Allah te verkrijgen en uit angst voor Zijn pijnlijke bestraffing, dan zal het voor hem nog makkelijker zijn om weg te blijven van haram zaken.

3 – Vasten stelt ons in staat om onze begeerten te beheersen, want wanneer een persoon vol zit, dan groeien zijn begeerten, en wanneer hij honger is dan worden zijn begeerten zwak. Daarom heeft de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wasallam) gezegd: “O jullie jonge mannen! Degene onder jullie die in staat is te trouwen, laat hem dit doen, omdat het neerslaan van de blikken hierdoor vergemakkelijk wordt en het bewaken van diens kuisheid. En degene die hiertoe niet in staat is, laat hem dan vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”

4 – Vasten zorgt ervoor dat wij compassie en empathie voelen naar de armen toe, want wanneer de vastende persoon de pijn van honger voor een tijdje voelt, dan herinnert hij zich degene die zich continu in een staat van honger bevinden, dus zal hij zich haasten naar het verrichten van goede daden voor hen en zal hij compassie en medeleven aan hen laten zien. Dus vasten is een manier om empathie te voelen voor de armen.

5 – Vasten vernedert en verzwakt de Shaytaan; het verzwakt de effecten van zijn influisteringen op een persoon en vermindert zijn zonden. Dat is omdat de Shaytaan “door de zoon van Adam stroomt zoals bloed” zoals de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wasallam) heeft gezegd, maar vasten versmalt de doortocht waardoor de Shaytaan stroomt, dus wordt ook zijn invloed (op de persoon) minder.

Sheikh al-Islam heeft gezegd in Majmoo’ al-Fataawa, 25/246

Zonder twijfel is bloed gecreëerd van eten en drinken, dus wanneer een persoon eet en drinkt, wordt de doortocht – waar de duivels doorstromen wat bloed is dus – wijdt. Maar als een persoon vast, wordt de doortocht waardoor de duivels door heen stromen smal, dus geraken de harten gemotiveerd om het goede te doen en het slechte op te geven.

6 – De vastende persoon traint zichzelf om zichzelf te herinneren aan het feit dat Allah ons altijd ziet, dus hij geeft de dingen op waar hij naar verlangt, ondanks dat hij in staat is ze te pakken, omdat hij weet dat Allah Hem ziet.

7 – Vasten betekent een houding ontwikkelen van ascetisme ten opzichte van deze wereld en haar verlangens, en om datgene te zoeken dat bij Allah is.

8 – Het heeft het effect dat de moslim gewend raakt aan het verrichten van veelvuldige daden van aanbidding, omdat de vastende persoon meestal meer daden van aanbidding verricht en daar gewend aan raakt.

Dit zijn enkele van de redenen waarom vasten is voorgeschreven. We vragen Allah om ons te helpen dit te bereiken, zodat we Hem op een passende wijze kunnen aanbidden.

En Allaah weet het best.

Zie tafseer al-Sa’di, p. 116: Ibn al-Qayyim’s voetnoten op al-Rawd al-Murrabba’, 3/344; al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 28/9.
Video Rating: / 5


Tot Hoe Laat Mag Je Eten Ramadan


Lees meer over Tot hoe laat mag je eten ramadan


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login