Christelijk lied ‘Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is’ (Nederlands gesproken)

Hoe Laat Je Liefde Zien

Christelijk lied ‘Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is’ (Nederlands gesproken)
I
De scene uit de Bijbel “Gods gebod aan Adam”
is ontroerend en hartverwarmend.
Ook al zien we alleen de mens en God,
de relatie tussen beiden is zo intiem
dat we bewondering gaan voelen.
II
Zijn overvloeiende liefde, is er voor iedereen, Zijn liefde omringt hem.
De mens, onschuldig en puur, zonder Hem neer te halen,
leeft gelukkig in het oog van God.
Hij waakt over en beschermt de mens.
Wat de mens doet, zijn woorden en zijn daden,
met God verbonden, nooit los van Hem.
III
God heeft de mens geschapen en vanaf dat moment, nam Hij ze onder Zijn hoede.
Wat voor soort hoede is dat?
Hij waakt over en beschermt de mens.
Hij hoopt dat de mens Zijn woord vertrouwd, vertrouwen en gehoorzaamheid.
Dit was het eerste God verwachtte verwachtte van de mensheid.
IV
Vol van deze hoop sprak God de volgende woorden:
“‘T staat je vrij te eten van elke boom in de tuin,
maar van de boom der kennis van goed en kwaad, goed en kwaad,
mag je niet eten,
want de dag dat je daarvan eet, dan zul je zeker sterven.”
Deze woorden, staan voor Gods wil,
ze laten zien dat Hij toen al om de mens gaf.
V
Door deze simpele woorden, kennen we Gods hart.
Is Zijn hart niet vol liefde, zorg en betrokkenheid?
Gods liefde en zorg is iets dat, gevoeld en ervaren wordt.
Als je een geweten hebt en ook menslievend bent,
je voelt je warm, verzorgd en geliefd,
je voelt je gezegend met geluk.
VI
Wanneer je dit gevoel hebt, hoe handel je naar God toe?
Klamp je je aan Hem vast?
Voel je in je hart een hoogachtende grote liefde voor Hem?
Voel je meer verbondenheid?
Dit laat zien hoe waardevol, Gods liefde voor de mensheid is.
Maar nog belangrijker dan dit is
dat de mens Gods liefde kan voelen en begrijpen.
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bijzondere verklaring: Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, en we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van de auteursrechthouder(s) mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

E-mail: listentothevoiceofgod.nl@gmail.com

Video Rating: / 5


Lees meer over Hoe laat je liefde zien


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login