Anders helpen: een doorbraak voor Louis

Louis heeft veel problemen. Als hij zijn huis dreigt te worden uitgezet, wordt zijn situatie besproken door zorgprofessionals van het Sociaal Team, in ‘Doorbraaksessies’. En wat dat heeft opgeleverd, ziet u in dit filmpje. Het filmpje illustreert hoe we in Zeist hulp willen bieden aan kwetsbare inwoners. Dat doen we in nauwe samenwerking met de Zeistenaar waar het om draait.

(Integrale tekst van de film:)

Anders helpen: een doorbraak voor Louis

Dit is Louis. Louis is eind dertig en werkt als vrachtwagenmonteur. Hij haalt veel voldoening uit zijn werk. Zijn jeugd was niet makkelijk. Hij heeft nooit echt voor zichzelf leren zorgen en heeft inmiddels geen contact meer met zijn ouders. Naast zijn werk heeft hij een actief sociaal leven: hij gaat uit
en sport.
Helaas raakt Louis na een reorganisatie zijn baan kwijt. Hij komt in een neerwaartse spiraal terecht: omdat hij lang moet wachten op zijn WW-uitkering raakt hij in de schulden. Zijn gas, licht en water worden afgesloten. Louis wil graag werken. Als hij allerlei verschillende baantjes aanneemt, moet hij opeens veel huurtoeslag terugbetalen. Er komen deurwaarders langs en er wordt beslag gelegd op zijn loon.
Louis heeft contact met allerlei instanties, zoals maatschappelijk werk, de regionale sociale dienst en de woningbouwcoöperatie. Al die verschillende hulpverleners weten enkele problemen met hem op te lossen, maar Louis haakt vaak af. Ondertussen ligt zijn woning vol onderdelen van vrachtwagenmotoren en raakt de boel flink vervuild.

Door huurachterstand wordt Louis door de woningbouwcoöperatie opnieuw aangemeld bij het Sociaal Team. De hulp-carrousel begint weer te draaien, maar zicht op échte verbetering van zijn situatie heeft Louis niet. Hij sluit zich nog meer af en ziet het bij tijden niet meer zitten.

Dan besluiten twee hulpverleners te gaan samenwerken: Frans van de Regionale Sociale Dienst en Cornelieke van het Sociaal team. Frans en Cornelieke worden bekende gezichten voor hem en winnen zo zijn vertrouwen. Louis laat ze zelfs toe in zijn woning. Ze leggen zijn situatie voor aan het ‘Doorbraak’-team van de gemeente, die de problemen in samenhang aanpakt. En een échte oplossing voor Louis probeert te vinden. Zijn problemen worden nu niet afzonderlijk aangepakt maar als een geheel, waardoor hij zelf ook weer gemotiveerd raakt.

Er komen een paar grote doorbraken. De gemeente wil borg staan voor zijn huurschuld, waardoor hij in zijn huis kan blijven. Louis stemt ermee in dat hij onder bewindvoering komt: zijn financiële zaken zullen door een ander beheerd worden. Frans en Cornelieke helpen hem bij het solliciteren op een baan met vast contract (waar hij wordt aangenomen!) en hij krijgt een busabonnement zodat hij op zijn werk kan komen. En met hun hulp, en die van zijn eigen netwerk, richt hij zijn huis opnieuw in.

Door deze aanpak komt Louis’ leven weer op de rit. Een bijkomend voordeel is dat het veel geld scheelt. Als hij zijn huis was kwijtgeraakt had hij de baan niet gekregen en als zijn gezondheid verder achteruit was gegaan was hij mogelijk langdurig in de hulpverlening beland. Dat had zo’n 50.000 euro per jaar gekost. De schulden van Louis en de kosten van bijvoorbeeld de schuldhulpverlening en het busabonnement zijn veel minder.
De oplossing kwam er dankzij het out of the box denken van het team (zoals het borg staan van de gemeente), de goede samenwerking en het feit dat ook Louis zelf weer betrokken en gemotiveerd raakte. Ze keken naar wat het de maatschappij oplevert, naar ‘hoe houden we Louis actief betrokken?’ én naar of het mag. Louis is er nog niet, maar door deze doorbraak heeft hij nu echt kans om mee te doen in de maatschappij.
Video Rating: / 5


Hoe Kan Ik U Helpen Frans


Lees meer over Hoe kan ik u helpen frans


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login