WW-uitkering: wanneer heb je er recht op en hoe hoog is de uitkering?

Uitkering Aanvragen Hoe Doe Ik Dat

WW-uitkering: wanneer heb je er recht op en hoe hoog is de uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

1.
U moet uiteraard werkloos zijn. Daarvoor moet u om te beginnen voor minimaal vijf uur per week ontslagen zijn. Als u normaal gesproken minder dan tien uur per week werkt, dan geldt deze eis van vijf uur niet. U moet wel minimaal de helft van uw aantal uren verliezen.

2.
U voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Dit houdt in dat u in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. Een week telt al mee als u op een enkele dag in die week gewerkt heeft.

Als u gedurende deze periode ziek of arbeidsongeschikt was of als u onbetaald verlof genoot, dan mag u die weken optellen bij de periode van 36 weken. Er wordt dan dus naar een langere periode gekeken.

3.
U mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zonder zwaarwichtige reden zelf ontslag genomen heeft of als u op staande voet bent ontslagen.

De hoogte van de WW-uitkering is in de eerste twee maanden gelijk aan 75% van het dagloon. Vanaf maand drie bedraagt de WW-uitkering 70% van het dagloon.

Het dagloon is in principe het gemiddelde loon dat u als werknemer per dag verdiende. Uitgangspunt daarbij is het loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.

Via deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoe hoog en hoe lang uw WW-uitkering is. https://vangelderen.nl/tools/bereken-ww-uitkering/

Op onze websites VanGelderen.nl en Ontslag.nl kan je ook meer informatie vinden over de transitievergoeding:

WW-uitkering

Heb je zelf een vraag over arbeidsrecht of ontslag? Neem gerust een contact met ons op. http://vangelderen.nl/contact/

Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten
Computerweg 8
3542 DR Utrecht
030 – 23 10 888
info@vangelderen.nl
Video Rating: / 5


Lees meer over Uitkering aanvragen hoe doe ik dat


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login