Roddelen is een zonde! – Mufti Menk

Roddelen over anderen:

“Weet je wat roddel is?”
Zij zeiden: “Allah en Zijn Boodschapper weten het beter.” Hij zei:
“Datgene over je broeder zeggen waarvan je weet dat hij er niet van houdt.”
Iemand zei: “Maar als mijn broeder zou zijn zoals ik het zeg?” Hij zei:
“Als hij zou zijn zoals je zegt, dan ben je schuldig aan roddel en als hij niet zou zijn zoals je zegt, dan ben je schuldig aan laster.”
In Sahih Muslim staat deze overlevering die overgeleverd is door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem).

Het vlees eten van je broeder:
“Wij waren met de Profeet toen een man opstond en wegging, waarna een andere man onmiddelijk begon te roddelen. De Profeet zei: “Verwijder de stukjes vlees tussen jouw tanden.” Hij zei: “Wat moet ik verwijderen van tussen mijn tanden? Ik heb geen vlees gegeten!” Hij zei: “Je hebt het vlees van jouw broeder gegeten.”
Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Masoud (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en is vermeld door Tabarani en sahih verklaard door Al-Albaanie.

Onder een aantal omstandigheden kan er geroddeld worden:

De eerste: er kan geklaagd worden tegen een verantwoordelijke man, zodat hij hem helpt, het kwaad en schuld op hem ontneemt en zijn rechten toekent.

De tweede: een man die samen wil werken met iemand vraagt jou om raad. Jij kunt dan enkel voor zijn bestwil, zonder kwaadgezindheid, om oprecht advies te geven, het volgende zeggen: “Ga niet met hem samenwerken, want het zal ongunstig voor je uitpakken.

De derde: niet met de intentie om iemand te kleineren en zo bekend te maken, maar om iemand te omschrijven en te doen herkennen, kan er bijvoorbeeld gezegd worden: “Die manke en dwaze man is daarheen gegaan.”

De vierde: degene waarover geroddeld wordt, is een openlijke zondaar. Hij stoort zich niet aan narigheden, pronkt met zijn zondes, geniet van zijn wandaden en pleegt ze openlijk zonder schaamte.

Zonder kwade intenties, enkel omwille van rechtvaardigheid en gunstigheid, kan er onder deze omstandigheden geroddeld worden. Anders zal roddelen, zoals vuur hout opbrandt en vernietigt, ook jouw zegeningen opbranden en vernietigen.

Als er wordt deelgenomen aan een roddel of er wordt met belangstelling naar geluisterd, dan hoort er

“ALLAH, vergeef ons en degene waarover wij geroddeld hebben” gezegd te worden en wanneer de persoon waarover geroddeld is, wordt aangetroffen, hoort er “vergeef me” gezegd te worden.

(Nederlands ondertiteld)


Hoe Doe Je Roddel Islam


Lees meer over Hoe doe je roddel islam


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login