Koude acquisitie: de begroeting. Hoe doe je dat? Tips en voorbeelden van Victor Bonke

Acquisitie Hoe Doe Je Dat

In deze korte tip ga ik in op de allereerste seconden nadat de prospect de telefoon heeft opgepakt. Hoe ga je de prospect begroeten? Wat zeg je in die eerste seconden, die voor een belangrijk deel al bepalend zijn voor het vervolg van het gesprek.

Victor Bonke is expert op het gebied van koude acquisitie. Hij is professioneel spreker over dit onderwerp en geeft er training over. Op zijn YouTube-kanaal geeft hij tips, advies en voorbeelden hoe je koude acquisitie effectief kunt gebruiken. Niet alleen sales heeft baat bij deze adviezen, ook de ZZP’er en de MKB-ondernemer profiteren van zijn tips.

Victor is auteur van de bestseller “Koud bellen: brrr…’ ; dit boek is gratis te downloaden via http://bit.ly/koudbellenbrrr. In dit handboek voor acquisitie beschrijft hij de gespreksstructuur, de voorbereiding en organisatie van koude acquisitie. Dit doet hij aan de hand van de RATRACE: Zeven ingrediënten voor succesvolle koude acquisitie.

Victor heeft ook een blog op zijn website met tientallen artikelen over (koude) acquisitie en over LinkedIn als acquisitietool: https://acquiro.nl/blog/

Het bedrijf van Victor heet Acquiro: www.acquiro.nl

Voor 18 gratis tips over koude acquisitie: https://acquiro.nl/zakelijk-verbinden/tips/

Naast presentaties en trainingen over koude acquisitie geeft hij ook training, advies en spreekt hij over het gebruik van LinkedIn als acquisitietool. Zijn werkzaamheden met betrekking tot LinkedIn zijn ondergebracht in een apart label: www.LinkedIn4Biz.com

Daar houdt hij tevens een blog bij met tips en voorbeelden (voor beginners en gevorderden): https://www.linkedin4biz.com/blog/

Over LinkedIn heeft hij ook een eigen YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCUeacKfxTR_Xp5x9SMx1VFQ
Voor gratis tips over LinkedIn als acquisitietool: https://www.linkedin4biz.com/inschrijven-nieuwsbrief/

ENGLISH
Victor Bonke is an expert in the field of cold-calling. He is a professional speaker on this subject and gives training. On his YouTube channel he gives tips, advice and examples on how to effectively use cold-calling. Not only sales benefits from this advice, but also the freelancer and the SME entrepreneur profit from his tips.

Victor is author of the (Dutch) bestseller “Koud Bellen: brrr …”; this book can be downloaded for free from http://bit.ly/koudbellenbrrr. In this handbook for acquisition he describes the call-structure, the preparation and organization of cold calling. For this he uses the acronym RATRACE: Seven ingredients for successful cold-calling.
Victor also has a blog on his website with dozens of articles about (cold) acquisition and LinkedIn as an acquisition tool: https://acquiro.nl/blog/

Victor’s company is called Acquiro: www.acquiro.nl

For 18 free tips on cold-calling: https://acquiro.nl/zakelijk-verbinden/tips/

In addition to presentations and training on cold-calling, he also gives training, advice and speaks about the use of LinkedIn as an acquisition tool. His activities with regard to LinkedIn have been placed in a separate label: www.LinkedIn4Biz.com

There he also keeps a blog with tips and examples (for beginners and advanced users): https://www.linkedin4biz.com/blog/

About LinkedIn, he also has his own YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCUeacKfxTR_Xp5x9SMx1VFQ
For free tips on LinkedIn as an acquisition tool: https://www.linkedin4biz.com/inschrijven-nieuwsbrief/
Video Rating: / 5

Video Rating: / 5


Lees meer over Acquisitie hoe doe je dat


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login