Hoe meet je de betrouwbaarheid van een onderzoek? Betrouwbaarheid validiteit kwalitatief onderzoek

Hoe meet je de betrouwbaarheid van een onderzoek? Betrouwbaarheid validiteit kwalitatief onderzoek

http://labyrinthadvies.nl/videos/

Hoe meet je de betrouwbaarheid en validiteit van een kwalitatief onderzoek?
Bij betrouwbaarheid is van groot belang, dat:

De vragen op de juiste manier worden gesteld (dus geen sturende vragen),
De vragen objectief zijn.
Er moet een goede afspiegeling zijn van de respons op de populatie. Dit kunnen wij meten door statistische analyses te maken.

Vervolgens gaan we kijken naar de kenmerken van de respondenten die zijn ondervraagd en of ze overeenkomen met de kenmerken van de totale populatie. Als deze in de juiste verhouding zijn kunnen we spreken van een betrouwbaar onderzoek.

Daarvoor zorgen wij extra door de juiste methodes in te zetten, waardoor we bijvoorbeeld bij mensen die de Nederlandse taal minder machtig zijn interviewers inzetten die hun taal wel machtig zijn. Meertalige interviewers zorgen ervoor dat onze onderzoeken goed zijn vertegenwoordigd.
Onze onderzoeken hebben daardoor veel meer zeggingskracht op de populatie van bijvoorbeeld grote steden dan heel veel andere onderzoeksmethodes.

http://labyrinthadvies.nl/onderzoek/hoe-meet-je-de-betrouwbaarheid-van-een-onderzoek


Video Rating: / 5


Hoe Doe Ik Kwalitatief Onderzoek


Lees meer over Hoe doe ik kwalitatief onderzoek


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login